MIRAMAR

"MiraMar" és el títol per a aquest projecte i alhora el seu fil argumental. Convida a una observació / reflexió de la mar que ens envolta, des de diferents àmbits:

 

. La mar Mediterrània com a vehicle de coneixement entre cultures.

. Miramar / Ramon Llull
. La mar que envolta les illes del nostre arxipèlag.
. La mar com a principal atractiu i font de riquesa de l'economia balear.
. La responsabilitat de protegir-ho i d'una constant contemplació activa per a la seva conservació.
. El mediterrani com a tràgic pont migratori.


El projecte proposa una mirada activa cap a aquesta mar en tota la seva complexitat.

 

La proposta consisteix en la realització d'una seqüència de 6 imatges. Cada una és un dels “frames” que conformen una breu seqüència animada. Reproduïda en "loop" crea una il·lusió de la mar en moviment.

 

"MiraMar" is a project promoted by the Universitat de les Illes Balears on the occasion of the 25th anniversary of the Fundació Universitat-Empresa.

The project proposes an active gaze at the Mediterranean, and all its complexity:

. The Mediterranean as a vehicle of knowledge between cultures.
. Ramon Llull and the Monastry of Miramar.
. The sea that surrounds the islands of our archipelago.
. The sea as the main attraction and source of wealth of the Balearic economy.
. The responsibility to protect it and a constant active contemplation towards its conservation.
. The Mediterranean as a tragic migration route.

The proposal consists on a sequence of 6 images. Each one is one of the frames that make up a short animated sequence. Played in a loop, creates an illusion of the sea in motion.

 

CLIENT / Universitat de les Illes Balears