MIRAMAR

"MiraMar" és el títol provisional de treball per a aquest projecte i alhora el seu fil argumental. Convida a una observació / reflexió de la mar que ens envolta, des de diferents àmbits:

 

. La mar Mediterrània com a vehicle de coneixement entre cultures.

. Miramar / Ramon Llull
. La mar que envolta les illes del nostre arxipèlag.
. La mar com a principal atractiu i font de riquesa de l'economia balear.
. La responsabilitat de protegir-ho i d'una constant contemplació activa per a la seva conservació.
. El mediterrani com a tràgic pont migratori.


El projecte proposa una mirada activa cap a aquesta mar en tota la seva complexitat.

 

PROPOSTA DE TREBALL

 

L'encàrrec consisteix en la realització d'una peça gràfica d'edició limitada per a obsequi.

 

La meva proposta consisteix en la realització d'una seqüència de 6 imatges molt similars. Cada imatge serà un dels “frames” que conformaran una breu seqüència animada. Reproduïda en "loop" crea una il·lusió de la mar en moviment.

 

L'obra es realitzarà amb la intervenció de mitjans digitals i es lliuraran les respectives matrius digitals òptimes per a impressió d'alta qualitat.

 

L'edició impresa i el seu muntatge aniran a càrrec del client, que decidirà si es fa l'edició d'una sola de les peces o de les sis que formen la seqüència.